Huiswerkbegeleiding

De huiswerkbegeleiding is, zoals eerder vermeld, persoonlijk en intensief en is er op gericht dat scholieren meer en meer zelfstandig leren werken. Als leerlingen bij ons binnenkomen krijgen zij een Zelfscan waarmee alle belangrijke executieve vaardigheden, die nodig zijn om school succesvol te doorlopen, worden gemeten. Deze nulmeting wordt gebruikt als leidraad om deze vaardigheden verder te ontwikkelen.

Eerst maken we bijvoorbeeld de planning met de scholier en vullen hem samen in. Later leren we de scholier zijn of haar planning te maken die vervolgens door ons wordt gemonitord. We laten de leerlingen stukje bij beetje los, maar houden de vorderingen wel in de gaten. We laten onze leerlingen ook zelf vooraf een inschatting maken van hoe goed zij het zelf denken te kennen. Als het resultaat in negatieve zin afwijkt dan bepalen we samen wat er de volgende keer anders moet.

Het huiswerk wordt nagekeken en overhoord. Als iemand ergens niet uitkomt dan kijken we eerst naar wat hij of zij wel begrijpt en laten de scholier aan de hand van vragen eerst zelf nadenken voordat we tot uitleg overgaan. Indien het huiswerk niet af is dan worden de ouders hierover geïnformeerd, zodat ook zij weten wat er nog moet gebeuren.

Verder maken wij onze leerlingen bekend met verschillende leerstrategieën die ze per vak kunnen toepassen en waarmee zij hun eigen leerstijl leren doorgronden. Samengevat zorgen wij dat ze:

  • leren leren
  • weten waar hun krachten liggen en waar ze extra aandacht aan moeten besteden
  • leren plannen
  • leren effectief teksten te verwerken en samen te vatten en
  • steeds de link te leggen tussen wat ze leren en wat zij daar in het dagelijks leven mee kunnen.

Verder zijn we er voor de oudere, meer ervaren scholieren om eventuele lacunes in hun kennis en studievaardigheden op te vullen en ze in het juiste leerritme te brengen.

Kortom, wij maken het verschil voor uw kind!