Mythe 2: "Als ik een dag van tevoren leer dan haal ik toch wel een voldoende."

18-01-2015
Huiswerkbegeleiding, huiswerk, aerdenhout, coaching, school

Het tweede blog waarin een mythe wordt doorgeprikt. Voor iedereen die moeite heeft met het leren van teksten...

Mythe 2: "Als ik een dag van tevoren leer dan haal ik toch wel een voldoende."

Deze vlieger gaat best wel eens op. Gefeliciteerd! Leuk voor je. Mythe bevestigd dus…

Maar wat blijft er van het geleerde over na een week? Of na een maand? Hoeveel van de stof weet je dan nog? Weinig tot niets, dat verzeker ik je. Je kunt het vergelijken met je nieuwjaarsvoornemen om af te vallen: Een keertje hardlopen zet geen zoden aan de dijk. Twee keer ook niet. Je merkt pas effect als je gedurende langere tijd regelmatig loopt. Dat geldt ook voor leren.

Het hele eieren eten is natuurlijk het feit dat goed leren tijd en energie kost. En het helpt als je een systeem hanteert dat werkt. Hieronder beschrijf ik een systeem dat iedereen die teksten moet leren kan toepassen, SQ3R genaamd.

SQ3R – Voor optimaal leerresultaat

Teksten leren is voor sommige leerlingen lastig. Biologie, Aardrijksunde en Geschiedenis zijn natuurlijk de vakken die eerst in het oog springen, maar vergeet ook de talen niet waar teksten in de bovenbouw een steeds grotere rol gaan spelen.

Een studiemethode die al geruime tijd geleden is onderzocht en nog steeds extreem effectief is is SQ3R. Deze studiemethode zorgt voor een groter begrip van de tekst en het zorgt ervoor dat je de tekst beter onthoudt. De reden waarom deze methode zo effectief is is dat het een actieve houding van de lezer vereist, die eigenlijk vanzelf al zorgt voor betere leerresultaten. 

SQ3R staat voor:

- Survey (overzie)

Voordat je een tekst gaat bestuderen, scan je deze. Je kijkt naar de titels van het hoofdstuk of de paragrafen, je bekijkt de plaatjes, diagrammen, leest de introductie, etc. 
In sommige gevallen lees je eerst de aantekeningen van de les door. Dit geeft je vast een eerste indruk van waar de tekst over gaat en wat de schrijver wil overbrengen. 

- Question (bevraag)

Daarna creeer je voor jezelf interesse voor de tekst door vragen te stellen: Wat is het hoofdonderwerp? Wat weet ik al over het onderwerp? In welke tijd speelde dit zich af? Als de tekst gaat over klimaatsoorten, dan is de eerste vraag natuurlijk: welke klimaatsoorten zijn er? Wat zijn de kenmerken van de verschillende klimaatsoorten?
Schrijf deze vragen van tevoren op.

- Read (lees)

Lees vervolgens de tekst en zoek actief naar de antwoorden op de vragen. Onderstreep of markeer de belangrijkste woorden. Wees selectief, per paragraaf hoogstens een stuk of vijf. Vat de belangrijkste begrippen samen in de kantlijn of op een vel papier.

- Recite (zeg hardop)

Na het lezen van –afhankelijk van de tekstindeling en de moeilijkheidsgraad van een tekst- een paragraaf of hoofdstuk leg je het boek neer en vertel je jezelf wat je in dat stuk tekst hebt gelezen. Doe dit zo gedetailleerd mogelijk! Deze stap is erg belangrijk want zowel het geheugen als het tekstbegrip wordt hiermee gevoed. 
Mocht je merken dat eigenlijk niet meer zoveel weet, geen nood, lees het stuk opnieuw en geef dan wederom in eigen woorden weer wat je nog weet. 

Om te onthouden: Datgene wat je niet hardop hebt gezegd weet je ook niet als je een toets krijgt!

- Review (herzie)

Lees de tekst en de aantekeningen later nog enkele keren door om het echt goed in je hoofd te krijgen en om te checken of je alles nog weet. Bepaal ook in hoeverre alle vragen die je hebt gesteld beantwoord zijn. Het leereffect is groter naarmate je vaker een kleine sessie aan de trekst wijdt dan een lange intensieve sessie. Herhaling dwingt je ook steeds weer om naar boven te halen wat je weet.

Tot slot nog een aanbeveling: Test jezelf op het geleerde! Laat je overhoren of maak opdrachten, haal oefenmateriaal van Internet. Hierdoor weet je precies wat je wel weet en wat je niet weet en kun je gerichter leren. 

De SQ3R-methode lijkt in eerste instantie meer tijd te kosten en vereist wat discipline. Aan de andere kant wijst onderzoek uit dat je op termijn tot 70% meer onthoudt dan wanneer je de leerstof een dag van tevoren doorneemt. Doe er je voordeel mee!

Conclusie: Mythe 2 kan op korte termijn best waar zijn, op de langere termijn zal je alles toch weer opnieuw moeten leren...