Huiswerk & Co lanceert haar eerste blog!

18-01-2015
Huiswerkbegeleiding, huiswerk, aerdenhout, coaching, school

Iedereen nog de beste wensen voor 2015! Bij een nieuw jaar horen ook overpeinzingen en daaruit voortvloeiende goede voornemens. Een van die voornemens is het schrijven van een wekelijks blog over onderwerpen

De eerste mythe die ik vandaag wil doorprikken is de volgende:

Mythe 1: Jongeren zijn goed in multitasken

School is uit. Thuis wordt de TV aangezet en die toont een nagesynchroniseerde Amerikaanse serie waarin in hoog tempo flauwe grappen worden gemaakt. Ondertussen vleien de zojuist thuisgekomen kinderen zich op de bank met hun mobieltje om Instagram te checken. Diezelfde kinderen die vervolgens voor de televisie met een mobieltje naast zich huiswerk gaan maken (bijvoorbeeld Engelse woordjes leren). 

Of nee, ze gaan toch naar hun kamer. Om daar vervolgens hun huiswerk te maken. Top!
En tussen de vakken door doen ze even een spelletje, Minecraft of zo. Af en toe checken ze hun mobieltje (“Ik kijk alleen maar even op Magister wat ik moet doen.”). Ja af en toe komt er tussendoor een berichtje binnen op Instagram…over wat nou precies het huiswerk voor wiskunde was. En dan nog even Facebook checken. 
Knap he? Dat die kinderen zoveel tegelijk kunnen doen? Zijn zij hier nou beter in dan volwassenen?

De toegenomen invloed van technologie op alle fronten binnen onze samenleving zorgt ervoor dat we steeds vaker in de verleiding raken om ons met meerdere dingen tegelijk bezig te houden.
Gelukkig zijn er diverse universiteiten die deugdelijk onderzoek doen naar de effecten van multitasking. Enkele onderzoeksresultaten wil ik u niet onthouden en ik laat ze opvolgen door enkele tips:

- Multitaskers zijn er heilig van overtuigd dat ze efficiënt bezig zijn.
- Multitaskers zijn in vergelijking met controlegroepen die dezelfde taken serieel uitvoeren veel minder efficiënt! Ze scoren lager op de kwaliteit van de output, op de hoeveelheid van de output en op de geheugentesten die erop volgen. 
- Taakwisselingen vertragen het werktempo en gaan ten koste van de kwaliteit van het denk/leerwerk.
- Het kost ook meer energie om steeds tussen verschillende bezigheden te schakelen, dus je wordt sneller moe en dus je kan je minder lang concentreren, etc.
- Een hele verrassende: naarmate kinderen ouder worden, worden ze er ook niet beter in! (Ze worden er net zo slecht in als wij…)
- Kinderen (en volwassenen) die er het meest van overtuigd zijn dat ze goed zijn in multitasken, doen het nota bene het slechtst! En zijn ook het meest moeilijk te overtuigen dat ze op een andere manier moeten werken….
- Er is een sterk negatief verband tussen multitasken en sociaal-emotionele ontwikkeling.

De algemene conclusie die uit divers onderzoek naar voren komt is dat mutitaskers geen tijd nemen om te reflecteren en bewust te schakelen tussen verschillende taken. Hierdoor onthouden ze slechter en nemen minder bewust beslisssingen die nodig zijn om een taak goed te volbrengen.

Welke tips zijn hierop van toepassing?
- Maak je kind bewust van het feit dat multitasken lang niet zo handig is als dat het lijkt.
- Leer je kind om zich (hoe saai het misschien ook mag lijken) met 1 taak of vak tegelijk bezig te houden tot deze af is of totdat een, vooraf bepaald, deel is afgerond. 
- En laat hem of haar tussen de taken door dan eventjes iets leuks doen. Liever geen ICT-gerelateerde activiteiten, bewaar deze voor het laatst, als alles af is.
- Let er zelf ook op en laat je kind ervaren wat dit oplevert! Rust, betere output overzicht, tijd om te reflecteren en dingen op te slaan in je geheugen.

Zo ik heb mijn eerste blog af, nu is het tijd voor een kop thee...